Piękno Orawy najlepiej dostrzec poruszając się pieszo, rowerem, konno lub zimą na nartach.
Mamy możliwość wyboru jednego z kilkunastu oznakowanych szlaków turystycznych:

Przełęcz Krowiarki - Sokolica - Kępa - Diablak

11.5 km, 05:21:17

 

Jabłonka - Wiertelowski Dział - Lipnica Mała - Kiczory - Zosiakowa Polana - Polana Stańcowa - Babia Góra

4.2 km, 00:02:14