Orawa jako kraina geograficzno-historyczna leży w dorzeczu rzeki Orawy, która należy do zlewiska Morza Czarnego. Przeważająca część regionu znajduje się obecnie w granicach Słowacji, natomiast jej północno-wschodnia część o powierzchni około 300 km2  należy do Polski.

Polska Orawa ograniczona jest: od wschodu Pasmem Podhalańskim i Kotliną Nowotarską, od północy Beskidem Żywieckim z Babia Górą, od zachodu Górami Kisuckimi i fragmentem Małej Fatry, od południa Górami Choczańskimi i Rohaczami w Tatrach Zachodnich.

Orawę od Podhala oddzielają Bory Orawskie zwane też „puściznami”, czyli trudno dostępne lasy i torfowiska. Na południe od Pasma Babiogórskiego znajduje się szereg równoległych wzniesień tzw. Działów Orawskich, oddzielonych od siebie szerokimi dolinami potoków, w których znajdują się wsie orawskie.
W 14 miejscowościach orawskich żyje około 25 tys. mieszkańców posługujących się orawskim dialektem. Są to: Bukowina-Osiedle, Chyżne, Harkabuz, Jabłonka, Kiczory, Lipnica Mała, Lipnica Wielka, Orawka, Piekielnik, Podsarnie, Podszkle, Podwilk, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna.

Historia Orawy, od wieków leżącej na styku dwóch państwowości, jest nierozerwalnie związana z dziejami Węgier, Polski i Słowacji. Od roku 1606, kiedy to cesarz Rudolf za wiernośći zasługi dla rodu Habsburgów podarował ziemie nad Białą i Czarną Orawą synowi Franciszka — Jerzemu Thurzo, niemal bezludna Orawa zaczęła rodzić się do życia. Thurzonowie z chwilą objęcia Zamku Orawskiego przystąpili do szeroko zakrojonej akcji kolonizacyjnej na „ziemiach niczyich". Na przełomie XVI i XVII wieku powstają prawie wszystkie wsie górnoorawskie. Pod Babią Górę przybywali nękani wojnami chłopi z dóbr żywieckich, oświęcimskich, zebrzydowskich. Nie było jednak dane chłopom orawskim spokojne życie. W wiekach XVII i XVIII na dziejach Orawy zaciążyły wojny religijne, powstania antycesarskie, przemarsze wojsk, okresy głodu i zarazy. Orawa jako teren graniczny był długo przekazywany "z rąk do rąk". W 1920 roku Polska Orawa otrzymuje 1/3 terytorium Górnej Orawy. W 1939 roku Polska Orawa włączona została do państwa słowackiego, a w 1945 ponownie wraca do Polski.

Do rozwoju tej zagubionej wśród gór krainy walnie przyczyniła się przebiegająca tędy droga handlowa. Przez Orawę przebiegały ważne historyczne szlaki handlowe z Polski na południe Europy: Szlak Bursztynowy, Szlak Solny i Droga Miedziowa. Szlaki te odtworzono i oznaczono jako trasy rowerowe.

Ponadto region ten jest bardzo bogaty kulturowo. Z pokolenia na pokolenie są przekazywane zwyczaje orawskie. Działają tutaj kapele i zespoły regionalne oraz artyści ludowi, którzy podtrzymują tradycje orawskie ubogacając jeszcze bardziej ten wielobarwny teren.